Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14388
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Dương, Thuỳ Vân
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 94 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk.- Chuơng 3: Hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11598.pdfToàn văn915.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11598 TT.pdfTóm tắt298.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.