Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Huy-
dc.contributor.authorDương, Thuỳ Vân-
dc.date.accessioned2014-03-25T04:11:20Z-
dc.date.available2014-03-25T04:11:20Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14388-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk.- Chuơng 3: Hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐắkLắk.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries94 tr.;-
dc.subjectQuan hệ khách hàngvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectNgân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăkvi
dc.titleQuản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăkvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11598.pdfToàn văn915.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11598 TT.pdfTóm tắt298.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.