Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14387
Title: Vận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Quản trị;Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị trong các trường đại học Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Chương 3: Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt398 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN - 11320.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.