Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14385
Title: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Bình Định
Authors: Võ, Chiêu Phúc
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Ngành du lịch;Nguồn nhân lực;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 102 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian qua.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định trong thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11600.pdfToàn văn784.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11600 TT.pdfTóm tắt327.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.