Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14376
Title: Giải pháp duy trì nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng
Authors: Bùi, Thị Thuỳ Trang
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Nhân viên;Quản lý;Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 85 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về việc duy trì nhân viên trong tổ chức.- Chương 2: Phân tích thực trạng duy trì nhân viên tại công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng.- Chương 3: Một số giải pháp duy trì nhân viên tại công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11530.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11530 TT.pdfTóm tắt233.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.