Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14363
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần máy và thiết bị phục tùng seatech Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Trần Diệu Trang
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty cổ phần máy và thiết bị phụ tùng seatech Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 92 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng SEATECH.- Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng SEATECH.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11583.pdfToàn văn730.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11583 TT.pdfTóm tắt389.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.