Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14359
Title: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật Đăk Lăk
Authors: Cao, Văn Hà
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Cán bộ công nhân viên;Động lực làm việc
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk.- Chương 2: Giới thiệu và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk.- Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11586.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11586 TT.pdfTóm tắt380.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.