Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14342
Title: Tạo động lực làm việc tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Như Thuỳ
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Động lực làm việc;Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức.- Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11524.pdfToàn văn3.25 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11524 TT.pdfTóm tắt795.08 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.