Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thu Hà-
dc.date.accessioned2014-03-24T09:08:45Z-
dc.date.available2014-03-24T09:08:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14341-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ y tế.- Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries98 tr.;-
dc.subjectDịch vụ y tếvi
dc.subjectTỉnh Bình Địnhvi
dc.titlePhát triển dịch vụ y tế Tỉnh Bình Địnhvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11547.pdfToàn văn840.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11547 TT.pdfTóm tắt437.11 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.