Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14337
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính Tỉnh Bình Định
Authors: Lê, Thế Văn
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Ngành bưu chính;Nguồn nhân lực;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đàotạo nguồn nhân lực ngành bưu chính của tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11549.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11549 TT.pdfTóm tắt362.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.