Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14322
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Đà Nẵng
Authors: Trần, Phước Trí
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Cảng Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 100 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cảng Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Cảng Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11570.pdfToàn văn957.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11570 TT.pdfTóm tắt396.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.