Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14307
Title: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng
Authors: Lê, Phan Duy Đại
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Thành tích nhân viên;Trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá thành tích nhân viên trong cơ sở tổ chức đào tạo.- Chương 2: Thực trạng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.- Chương 3: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9687.pdfToàn văn502.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9687 TT.pdfTóm tắt189.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.