Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14306
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến Hội An
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ý
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Du khách;Sự hài lòng;Thành phố Hội An
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách du lịch và đo lường sự hài lòng của khách du lịch.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9742.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9742 TT.pdfTóm tắt366.81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.