Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thạch Vũ-
dc.date.accessioned2014-03-24T01:37:15Z-
dc.date.available2014-03-24T01:37:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14295-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân. Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries107tr;-
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi
dc.subjectTỉnh Bình Địnhvi
dc.titleQuản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Địnhvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11497.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11497 - TT.pdfTóm tắt276.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.