Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14292
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Văn Đông
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Ngân hàng NN&PTNT Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 111 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về công tác đánh giá thành tích nhân viên trong các doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng No&PTNT Quảng Ngãi.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên trong thời gian tới tại Ngân hàng No&PTNT Quảng Ngãi.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9777.pdfToàn văn965.04 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9777 TT.pdfTóm tắt256.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.