Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14289
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex Đà Nẵng
Authors: Lê, Hoàng Minh
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty TNHH gas petrolimex Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 94 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: CƠ sở lý luận chung về đào tạo nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵng.- Chương 3: Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH gas Petrolimex Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9678.pdfToàn văn847.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9678 TT.pdfTóm tắt305.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.