Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14283
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 88 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Đà Nẵng.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9675.pdfToàn văn656.86 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9675 TT.pdfTóm tắt244.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.