Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14280
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại chi nhánh viễn thông Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thanh Cường
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Thành tích nhân viên;Chi nhánh viễn thông Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại chi nhánh Viễn thông Quảng Ngãi.- Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại chi nhánh Viễn thông Quảng Ngãi.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9780.pdfToàn văn673.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9780 TT.pdfTóm tắt257.35 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.