Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14268
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại nhà máy bánh kẹo BISCAFUN
Authors: Hà, Văn Tính
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý;Nhà máy bánh kẹo BISCAFUN
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 103 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo NNL trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng đào tạo NNL tại Nhà máy Bánh kẹo BiscaFun.- Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại Nhà máy Bánh kẹo BiscaFun.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9661.pdfToàn văn500.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9661 TT.pdfTóm tắt205.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.