Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14259
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của cán bộ công nhân viên chức tại trung tâm y tế thị xã Hương Thủy
Authors: Lê, Thị Thanh Xuân
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Thành tích nhân viên;Cán bộ viên chức;Trung tâm y tế thị xã Hương Thuỷ
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 102 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức.- Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9738.pdfToàn văn552.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9738 TT.pdfTóm tắt196.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.