Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14256
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển ĐăkLăk
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển ĐăkLăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk thời gian qua.- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9791.pdfToàn văn639.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9791 TT.pdfTóm tắt211.11 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.