Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14243
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorHuỳnh, Trung Hậu-
dc.date.accessioned2014-03-20T08:13:37Z-
dc.date.available2014-03-20T08:13:37Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14243-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quan hệ công chúng và xây dựng chính sách quan hệ công chúng.- Chương 2: Thực trạng xây dựng và triển khai chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵng.- Chương 3: Đề xuất xây dựng chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries82 tr.;-
dc.subjectQuan hệ công chúngvi
dc.subjectSiêu thị INTIMEX Đà Nẵngvi
dc.titleXây dựng chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9696.pdfToàn văn469.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9696 TT.pdfTóm tắt215.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.