Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14243
Title: Xây dựng chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Trung Hậu
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quan hệ công chúng;Siêu thị INTIMEX Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 82 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quan hệ công chúng và xây dựng chính sách quan hệ công chúng.- Chương 2: Thực trạng xây dựng và triển khai chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵng.- Chương 3: Đề xuất xây dựng chính sách quan hệ công chúng tại siêu thị INTIMEX Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9696.pdfToàn văn469.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9696 TT.pdfTóm tắt215.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.