Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14206
Title: Chính sách marketing tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Cẩm Vân
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Marketing;Chính sách;Khách sạn HAGL Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 136tr;
Abstract: - Chương 1: Một số lý luận cơ bản về chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh khách sạn - Chương 2: Thực trạng xây dựng các chính sách marketing tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng - Chương 3: Xây dựng chính sách marketing tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian đến
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9719.pdfToàn văn8.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9719 - TT.pdfTóm tắt217.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.