Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorĐặng, Nguyên Phúc-
dc.date.accessioned2014-03-18T07:16:00Z-
dc.date.available2014-03-18T07:16:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14190-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp.- Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu Công nghiệp tỉnh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Khu Công nghiệp tỉnh Bình Định.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries122 tr.;-
dc.subjectVốn đầu tư trực tiếp nước ngoàivi
dc.subjectCông nghiệpvi
dc.subjectTỉnh Bình Địnhvi
dc.titleThu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực công nghiệp Tỉnh Bình Địnhvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11210.pdfToàn văn985.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11210 TT.pdfTóm tắt304.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.