Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14190
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực công nghiệp Tỉnh Bình Định
Authors: Đặng, Nguyên Phúc
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;Công nghiệp;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 122 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp.- Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu Công nghiệp tỉnh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Khu Công nghiệp tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11210.pdfToàn văn985.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11210 TT.pdfTóm tắt304.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.