Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorLê, Văn Bình-
dc.date.accessioned2014-03-18T01:29:32Z-
dc.date.available2014-03-18T01:29:32Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14178-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Khảo sát thực nghiệm mô hình hài lòng của khách hàng DN khi sử dụng phần mềm kế toán VietSost Accounting. Chương 3: Phân tích kết quả. Chương 4: Kết luận và đề xuất chính sách.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries130;-
dc.subjectNghiên cứuvi
dc.subjectSự hài lòngvi
dc.subjectCty TNHH Phần mềm Việtvi
dc.titleNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán Vietsoft Acounnting của công ty TNHH Phần mềm Việtvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8826.docToàn văn2.89 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
8826 - TT.pdfTóm tắt239.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.