Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14178
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán Vietsoft Acounnting của công ty TNHH Phần mềm Việt
Authors: Lê, Văn Bình
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Nghiên cứu;Sự hài lòng;Cty TNHH Phần mềm Việt
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 130;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Khảo sát thực nghiệm mô hình hài lòng của khách hàng DN khi sử dụng phần mềm kế toán VietSost Accounting. Chương 3: Phân tích kết quả. Chương 4: Kết luận và đề xuất chính sách.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8826.docToàn văn2.89 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
8826 - TT.pdfTóm tắt239.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.