Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorLê, Tự Cư-
dc.date.accessioned2014-03-18T00:52:51Z-
dc.date.available2014-03-18T00:52:51Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14173-
dc.description.abstractChương 1: Những vấn đề Lý luận cơ bản về kiểm soát thuế GTGT. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Hải Châu. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Hải Châu.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries111tr;-
dc.subjectKiểm soátvi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectHệ thống kế toánvi
dc.subjectChi cục thuế quận Hải Châuvi
dc.titleTăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại chi cục thuế quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9776.pdfToàn văn443.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9776 - TT.pdfTóm tắt196.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.