Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14171
Title: Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cao su Kon Tum
Authors: Phạm, Thị Hằng
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Tuyển dụng;Công ty cao su Kon Tum
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Cao su Kon Tum.- Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11016.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11016 TT.pdfTóm tắt469.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.