Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14170
Title: Hoàn thiện marketing dịch vụ thông tin di động Vinaphone tại viễn thông Bình Định
Authors: Hoàng, Thị Diệu
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Marketing dịch vụ;Vinaphone;Viễn thông Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 121 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing trong kinh doanh dịch vụ.- Chương 2: Thực trạng marketing dịch vụ thông tin di động Vinaphone tại Viễn thông Bình Định.- Chương 3: Hoàn thiện marketing dịch vụ thông tin di động Vinaphone tại Viễn thông Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10771.pdfToàn văn2.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10771 TT.pdfTóm tắt396.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.