Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thuỳ Thanh Trâm-
dc.date.accessioned2014-03-17T02:58:50Z-
dc.date.available2014-03-17T02:58:50Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14147-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên tại tổ chức, doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries82 tr.;-
dc.subjectThành tích nhân viênvi
dc.subjectTrường Cao đẳng nghề Đà Nẵngvi
dc.titleĐánh giá thành tích nhân viên tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11025.pdfToàn văn845.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11025 TT.pdfTóm tắt216.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.