Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14147
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thuỳ Thanh Trâm
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Thành tích nhân viên;Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 82 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên tại tổ chức, doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11025.pdfToàn văn845.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11025 TT.pdfTóm tắt216.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.