Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14144
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cẩm Hà
Authors: Quảng, Thị Anh Phượng
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần Cẩm Hà
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 94 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà.- Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11014.pdfToàn văn878.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11014 TT.pdfTóm tắt276.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.