Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14140
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh tổng công ty hàng không Việt Nam khu vực Miền Trung
Authors: Phùng, Hữu Minh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Chi nhánh tổng công ty hàng không Việt Nam khu vực Miền Trung
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh VNA KVMT trong thời gian qua.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh VNA KVMT trong thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10845.pdfToàn văn974.61 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10845 TT.pdfTóm tắt369.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.