Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14126
Title: Hoàn thiện chính sách marketing tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thanh Bình
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Marketing;Chính sách;CN ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 110tr;
Abstract: Chương 1 : Một số vấn đề lý luận về Marketing của ngân hàng thương mại Chương 2 : Thực trạng chính sách Marketing tại BIDV Đà Nẵng Chương 3 : Hoàn thiện chính sách Marketing tại BIDV Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9757.pdfToàn văn861.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9757 - TT.pdfTóm tắt205.35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.