Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14122
Title: Hoàn thiện kênh phân phối tại trung tâm thông tin di động khu vực III( Mobifone III)
Authors: Võ, Văn Thanh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Kênh phân phối;Trung tâm thông tin di động khu vực III
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận chung về kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động khu vực III.- Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động khu vực III.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11060.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11060 TT.pdfTóm tắt656.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.