Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14118
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương-
dc.date.accessioned2014-03-14T03:48:38Z-
dc.date.available2014-03-14T03:48:38Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14118-
dc.description.abstractChương 1 : Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên Chương 2 : Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên của Công Ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ ĐăkLăk. Chương 3 : Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên của Công Ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ ĐăkLăkvi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries99tr;-
dc.subjectThành tíchvi
dc.subjectNhân viênvi
dc.subjectCty TNHH MTV quản lý và sữa chữa đường bộ Đăk Lăkvi
dc.titleĐánh giá thành tích nhân viên của công ty TNHH MTV quản lý và sữa chữa đường bộ Đăk Lăkvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2010-2012vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2012vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9797.pdfToàn văn716.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9797 - TT.pdfTóm tắt219.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.