Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2014-03-13T08:31:13Z-
dc.date.available2014-03-13T08:31:13Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14101-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán tạ i các đơn vị sự nghiệp. Chương 2: Th ực trạ ng công tác kế toán tạ i các sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.Chương 3: cơ sở xây dự ng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán t ại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.vi
dc.relation.ispartofseries89 tr.;-
dc.subjectHoàn thiệnvi
dc.subjectKế toánvi
dc.subjectSở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵngvi
dc.titleHoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham Khảovi
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt199.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - 11011.pdfToàn văn699.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.