Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14098
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại công ty TNHH MTV ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Tỉnh Kon Tum.
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: GS.TS Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ;Thanh toán quốc tế;Công ty TNHH MTV ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 82 tr.;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ, dịch vụ TTQT.Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ TTQT tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Chương 3: Giải pháp phát triển các dịch vụ thanh toán quốc tế tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt315.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - 10994.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.