Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14095
Title: Quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái
Authors: Lê, Vĩnh Tường
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị;Chuỗi cung ứng;Cty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 110tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng. Chương 2: Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái. Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9743.pdfToàn văn673.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9743 - TT.pdfTóm tắt243.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.