Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14093
Title: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú tài
Authors: Nguyễn, Thuỳ Trang
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh;Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú tài
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 88 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1 : Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo lãnh tại NHTM.- Chương 2 : Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Phú Tài.- Chương 3 : Một số giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại BIDV Phú Tài.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11072.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11072 TT.pdfTóm tắt349.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.