Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14086
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorMai, Ngọc Quang-
dc.date.accessioned2014-03-13T07:15:08Z-
dc.date.available2014-03-13T07:15:08Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14086-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lí luận về kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối của sản phẩm Gạch Đồng Tâm tại thị trường bÌnh định Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện việc quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch Đồng Tâm tại thị trường Bình Định.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries91 tr.;-
dc.subjectKênh phân phốivi
dc.subjectGạch Đồng Tâmvi
dc.subjectThị trường Bình Địnhvi
dc.subjectCông ty cổ phần Đồng Tâmvi
dc.titleQuản trị kênh phân phối sản phẩm gạch Đồng Tâm trên thị trường Bình Định của công ty cổ phần Đồng Tâmvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11030.pdfToàn văn770.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11030 TT.pdfTóm tắt286.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.