Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14081
Title: Xây dựng các chính sách marketing cho công ty TNHH MTV cảng Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Xuân Vinh
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Marketing;Chính sách;Công ty TNHH MTV cảng Quy Nhơn
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 114 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý thuyết về xây dựng chính sách marketing trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.- Chương 2: Thực trạng các chính sách marketing tại Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.- Chương 3: Nghiên cứu và xây dựng các chính sách marketing tại Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11040.pdfToàn văn861.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11040 TT.pdfTóm tắt438.2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.