Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14075
Title: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy An
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Chuẩn mực;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 88 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và một số kiến nghị về việc vận dụng CMKT HTK tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt310.61 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN - 11147.pdfToàn văn6.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.