Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14071
Title: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Krôngbuk, Tỉnh Đăklăk.
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Quản trị;Công ty TNHH MTV cao su Krôngbuk, Tỉnh Đăklăk.
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 105 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ s ở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí t ại Công ty TNHH MTV Cao su KrôngBuk, DakLak. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH MTV Cao su KrôngBuk, DakLak.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt227.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van -11018.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.