Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14034
Title: Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng NN&PTNT Kon Tum
Authors: Lê, Văn Ánh
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Marketing dịch vụ;Bán lẻ;Ngân hàng NN&PTNT Kon Tum
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận cơ bản về marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng marketing dịch vụ tại ngân hàng No&PTNT tỉnh Kon Tum.- Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH No&PTNT tỉnh Kon Tum.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10996.pdfToàn văn804.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10996 TT.pdfTóm tắt268.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.