Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorLê, Văn Ánh-
dc.date.accessioned2014-03-11T07:48:57Z-
dc.date.available2014-03-11T07:48:57Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14034-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận cơ bản về marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng marketing dịch vụ tại ngân hàng No&PTNT tỉnh Kon Tum.- Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NH No&PTNT tỉnh Kon Tum.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries91 tr.;-
dc.subjectMarketing dịch vụvi
dc.subjectBán lẻvi
dc.subjectNgân hàng NN&PTNT Kon Tumvi
dc.titleMarketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng NN&PTNT Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10996.pdfToàn văn804.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10996 TT.pdfTóm tắt268.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.