Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorPhùng, Thị Trà My-
dc.date.accessioned2014-03-11T06:46:55Z-
dc.date.available2014-03-11T06:46:55Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14023-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chính sách marketing trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng chính sách marketing của công ty Dược - trang thiết bị y tế Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing của công ty Dược - trang thiết bị y tế Bình Định.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries101 tr.;-
dc.subjectChính sách marketingvi
dc.subjectCông ty dược- trang thiết bị y tế Bình Địnhvi
dc.titleChính sách marketing của công ty dược- trang thiết bị y tế Bình Địnhvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10820.pdfToàn văn749.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10820 TT.pdfTóm tắt214.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.