Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14023
Title: Chính sách marketing của công ty dược- trang thiết bị y tế Bình Định
Authors: Phùng, Thị Trà My
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Chính sách marketing;Công ty dược- trang thiết bị y tế Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chính sách marketing trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng chính sách marketing của công ty Dược - trang thiết bị y tế Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing của công ty Dược - trang thiết bị y tế Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10820.pdfToàn văn749.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
10820 TT.pdfTóm tắt214.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.